Forskningsparken Kjeller har skrevet om oss i årets magasin!

Les det her på side 20 og 21.