Oppgradert simuleringskapasitet

En fordel med å ikke være en del av et større selskap med faste innkjøpsavtaler, er å kunne kjøpe akkurat det utstyret man trenger og sette sammen en perfekt maskin for simuleringer. I januar ble høstens selvbygde stasjonære maskin oppgradert til nyeste 16 kjerner / 32 threads fra AMD, Ryzen 3950x.

Fordeler? Hastigheten øker med 50-80 % i enkelte programmer. I IDA ICE kan man simulere dagslys i 32 rom/soner samtidig. Eller ved simulering av solinnstråling på fasader er det samme fordel, 32 flater beregnes samtidig og ikke 16. En fordel når man kan ha et par tusen flater som skal beregnes med timesoppløst data for et år.