Ensjøparken – Gladengen

Byggherre:           Profier AS ved Gladengveien 8 Utvikling AS
Arkitekt:               MAKE Arkitekter AS
Størrelse:              4 bygg fordelt på 7 etasjer. Ca. 12.000 m2 BRA-S
Prosjektperiode:  2021
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Marini Consulting AS har bistått Gladengveien Utvikling AS ved Profier AS og Make Arkitekter AS med vurdering av dagslys for prosjektet Gladengparken.

Gladengparken består av fire bygg for delt på to felt med inntil  7.etasjer. Prosjektet ligger på Ensjø i Oslo.