Furuset Senter S1

Byggherre:           Bydel Alna, Oslo kommune
Oppdragsgiver:    Siv.ing. F.M. Haaland for Backe Stor-Oslo AS
Størrelse:              8 500 m2
Prosjektperiode:  2020-2021
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

Furuset S1 er nytt bydelshus for bydel Alna og bygges utenfor eksisterende Furuset Senter. Bygget  består av 7 etasjer over eksisterende parkeringskjeller og tilknyttes eksisterende senter med en glassgang. Bygget skal tilfredsstille Passivhusnivå og BREEAM Very Good.
Vi har ansvar for bygningsfysikk og energiberegninger.