SANDAKERVEIEN 56 BYGG A og A2

Byggherre:           Orkla Eiendom AS
Oppdragsgiver:    Scandinavian Development
Størrelse:              8 500 m2
Prosjektperiode:  2020-2021
Prosjektfaser:       Forprosjekt

For Orkla Eiendom bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi og bygningsfysikk for blokk B (ny) og blokk C (bruksendring fra kontorbygg til leiligheter). I samarbeid med F.M.Haaland AS.