Torggata 5-7 (Nellikstredet)

Byggherre:           Olav Thon Gruppen
Oppdragsgiver:   Consto / Olav Thon Gruppen
Størrelse:              14 181 m2 (T5 og T7)
Prosjektperiode:  2023
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Torggata 5-7 er et av de største prosjektene Marini Consulting er deltagende i. Prosjektet skal tilfredsstille BREEAM-NOR v.6.0 Bespoke sertifisering «Excellent».

Prosjektet Nellikkvartalet (Torggata 3, 5 og 7 og Storgata 3) består av et større nybygg med kontor- og forretningsdel (Torggata 7), rehabilitering av eksisterende bygninger (Torggata 3 og 5 og Storgata 3) og et nytt påbygg over 2 etasjer på Torggata 5. Eksisterende påbygg på tre etasjer over Torggata 5 bakgård skal rives. Illustrasjon over prosjektet er vist i Figuren til høyre.

Prosjektets kompleksitet mellom nybygg, påbygg og bevaring av eksisterende byggmasse har til formål å muliggjør gode sentrumsnære næringslokaler. Dette krever høy ekspertise å sikre at man har overlappende kvalitetover flere fagområder. Marini Consulting har for byggene T5 og T7 utført:

  • Ene 01 Energiberegninger
  • Hea 01 Dagslys
  • Hea 02 plan for inneluftkvalitet (IAQ)
  • Hea 03 termisk inneklima