Innlegg

Furuset senter S1

For FM Haaland AS bistår vi med simuleringer og dokumentasjon av dagslys (Hea 01) og termisk inneklima (Hea 03) ved nytt bydelshus på Furuset i Oslo. Ekstra utfording er krav til poeng på begge fagfelt innen BREEAM-NOR. Særlig utfordrende med første etasje som skal åpne seg for publiuk og brukere med ekstra store vindusflater og -høyder og ikke benytte utvendig solavskjerming. Totalentreprenør er Backe Stor-Oslo og arkitekter er Arcasa.

Reguleringsarbeid

Sammen med AMB Arkitekter har vi bistått med simuleringer i forbindelse med reguleringsarbeid. Bildene viser i rekkefølge: tilgang på sollys på felles uteområder, (kvelds)sol på fasader og tilgang til dagslys på fasader ved bruk av VSC.

Dagslys i bygninger veileder fra RIF

Etter 2 års arbeid er endelig veileder for Dagslys i bygninger ferdigstilt. Vi håper den kan være til nytte for mange og bidra til å skape enda bedre dagslysforhold i bygninger.

Les mer og last ned gratis hos RIF.

Teisen Omsorg+

For BundeBygg og deres oppdragsgiver Frelsesarmeen Eiendom har vi bistått forprosjektet som dagslysrådgiver.

Hedmarksgata 13-15

For totalentreprenør BundeBygg bistår vi med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk i dette skisse-/forprosjektet ved Jordal i Oslo. I samarbeid med F.M.Haaland AS.

Sandakerveien 56 – blokk A og A2

For Orkla Eiendom bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi og bygningsfysikk for blokk A2 (ny) og blokk A2 (bruksendring fra kontorbygg til leiligheter). I samarbeid med F.M.Haaland AS.

Sandakerveien 56 blokk B og C

For Orkla Eiendom bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi og bygningsfysikk for blokk B (ny) og blokk C (bruksendring fra kontorbygg til leiligheter). I samarbeid med F.M.Haaland AS.