Frysjaparken, felt B (Stilla)

Marini Consulting bistår Veidekke entreprenør i det som hittil er vårt største oppdrag. Vi arbeider på Felt B, også omtalt som Stilla på OBOS sine sider, det tredje og desidert største feltet av fire på grensen til Maridalen nord i Oslo. Prosjektet består av felt B1 og B2, totalt 32 250 m2 og over 300 leiligheter. Det blir også en del næring under B1 med blant annet stort og flott supermarked.

Etter å ha bistått utvikler Stor-Oslo Eiendom i forprosjektet med dagslysforhold i boligene ift. krav i TEK17, skal vi nå bistå med:

  • Dagslys
  • Bygningsfysikk
  • Energiberegninger
  • Vurdering av omfang solavskjerming / termisk inneklima

Fredrik i Siv.ing FM Haaland AS bistår med bygningsfysikk og kloke vurderinger som vanlig.

Vi takker for tillitten fra Veidekke og ser frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Med vår kompetanse leverer vi bærekraftige tjenester som skal komme Stillas nye beboere det beste. Marini Consulting bruker høy kompetanse kombinert med markedets nyeste programvarer.

Furuset senter S1

For FM Haaland AS bistår vi med simuleringer og dokumentasjon av dagslys (Hea 01) og termisk inneklima (Hea 03) ved nytt bydelshus på Furuset i Oslo. Ekstra utfording er krav til poeng på begge fagfelt innen BREEAM-NOR. Særlig utfordrende med første etasje som skal åpne seg for publiuk og brukere med ekstra store vindusflater og -høyder og ikke benytte utvendig solavskjerming. Totalentreprenør er Backe Stor-Oslo og arkitekter er Arcasa.

Reguleringsarbeid

Sammen med AMB Arkitekter har vi bistått med simuleringer i forbindelse med reguleringsarbeid. Bildene viser i rekkefølge: tilgang på sollys på felles uteområder, (kvelds)sol på fasader og tilgang til dagslys på fasader ved bruk av VSC.

Teisen Omsorg+

For BundeBygg og deres oppdragsgiver Frelsesarmeen Eiendom har vi bistått forprosjektet som dagslysrådgiver.

Hedmarksgata 13-15

For totalentreprenør BundeBygg bistår vi med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk i dette skisse-/forprosjektet ved Jordal i Oslo. I samarbeid med F.M.Haaland AS.

Sandakerveien 56 – blokk A og A2

For Orkla Eiendom bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi og bygningsfysikk for blokk A2 (ny) og blokk A2 (bruksendring fra kontorbygg til leiligheter). I samarbeid med F.M.Haaland AS.

Sandakerveien 56 blokk B og C

For Orkla Eiendom bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi og bygningsfysikk for blokk B (ny) og blokk C (bruksendring fra kontorbygg til leiligheter). I samarbeid med F.M.Haaland AS.