Frysjaparken, felt B (Stilla)

Marini Consulting bistår Veidekke entreprenør i det som hittil er vårt største oppdrag. Vi arbeider på Felt B, også omtalt som Stilla på OBOS sine sider, det tredje og desidert største feltet av fire på grensen til Maridalen nord i Oslo. Prosjektet består av felt B1 og B2, totalt 32 250 m2 og over 300 leiligheter. Det blir også en del næring under B1 med blant annet stort og flott supermarked.

Etter å ha bistått utvikler Stor-Oslo Eiendom i forprosjektet med dagslysforhold i boligene ift. krav i TEK17, skal vi nå bistå med:

  • Dagslys
  • Bygningsfysikk
  • Energiberegninger
  • Vurdering av omfang solavskjerming / termisk inneklima

Fredrik i Siv.ing FM Haaland AS bistår med bygningsfysikk og kloke vurderinger som vanlig.

Vi takker for tillitten fra Veidekke og ser frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Med vår kompetanse leverer vi bærekraftige tjenester som skal komme Stillas nye beboere det beste. Marini Consulting bruker høy kompetanse kombinert med markedets nyeste programvarer.