Hedmarksgata 13-15

For totalentreprenør BundeBygg bistår vi med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk i dette skisse-/forprosjektet ved Jordal i Oslo. I samarbeid med F.M.Haaland AS.