Nannestad Kommunehus

Byggherre:           Nannestad Kommunehus
Oppdragsgiver:    Ruta Entrepenør
Ombygging:         4 500 m2
Tilbygg:                3 500 m2
Prosjektperiode:   2021-2023
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

For Ruta Entreprenører gjennomfører Marini Consulting beregninger av dagslys og termisk inneklima ved Nannestad kommunehus. Prosjektet omhandler rehabilitering av det eksisterende kommunehuset på ca. 4500 BTA. I tillegg skal det øst for eksisterende bygg tilknyttes et nytt bibliotek med blant annet kantine, samt flere møterom over to etasjer. Videre skal biblioteket tilknyttes en ny kontorfløy over tre etasjer med teknisk rom i en 4. etasje. Total omhandler prosjekt om- og utbygging av ca. 7300 BTA. Kontraktssum ca. 180 millioner kroner før mva.

Eksisterende bygg skal inneholde kontorlokaler med flere åpne kontorlandskaper og cellekontorer, i tillegg til saler for kultur og kommunestyret. Tilbygget skal anordnes med nytt bibliotek, kantine samt flere møterom over to etasjer som tilknyttes Kommunehuset.

Beregninger av dagslys utføres i to trinn. Standardiserte rom vil bli gjennomført med programvaren IDA ICE, mens rom berørte av skjermvegg krever en mer intensiv presisjon til dagslyssimuleringene som følge av skjermveggens avansert geometriske sammensetning av åpne felt. Marini Consulting skal leverer våre tjenester med kvalitet, derfor har vi for dette prosjektet videreutviklet vår tjeneste på dagslysberegninger. I prosjektet skal det monteres en dekorativ skjermvegg utenfor glassfasaden i plan 2 i den nye delen. Denne skjermveggen ligger ca. 50 cm fra glassfasaden og har en tykkelse på ca. 60 mm. Fordi den er såpass tett og har litt dybde, så stopper den mye solstråling også sideveis. Modellen av skjermveggen er så avansert at vår standard programvare ikke takler å importere den. Istedenfor å gjøre forenklede betraktninger av skjermveggen, så har vi i prosjektet benyttet en ny programvare for å beregne dagslysfaktor for de rommene som ligger på innsiden av skjermveggen. Vi fortsetter å utvikle oss med utfordringer vi får.