Sollys på utearealer

I byområder med høy fortetning kan vi bistå med regulerings- og tidligfasearbeid ved å undersøke om utearealer som lekeplasser, torg og fellesområder har tilgang til nødvendig sollys. I Oslo kommune er dette blant annet et krav. Et godt tilrettelagt uteareal vil gi fornøyde beboere og skape liv i et byområde.

Dagslys i tidligfasearbeid

I tidligfase for prosjekter er det vanskelig å forutse hvor gode dagslysforhold blir for byggverk når verken rommets geometri eller fasadedesign er bestemt. Det er fortsatt mulig å gjennomføre analyser som skaper forutsetninger til hvor det er mulig å klare dagslyskrav, og områder der hvor det er lav til ingen mulighet å klare kravene. Et slikt verktøy gir deg som utbygger og arkitekt en mulighet allerede i tidligfase å komme med gode designvalg som ikke krever store endringer senere i detaljprosjektering.

Dårlig tilgang til dagslys:

Fortetning av boområder, balkongoverheng og andre skjermende elementer reduserer dagslystilgang. Dersom du er utbygger som enten blir berørt av et nytt bygg, eller skal ombygge eksisterende byggverk rundt din/andres tomt er det viktig å ikke frata deg selv eller naboer all dagslystilgang. Vi utfører analyse på fasadelivet slik at det er mulig å avdekke områder som krever ekstra planlegging og oppfølging.

Marini Consulting gir deg som byggherre et dokumentasjonsunderlag for å veie opp alternative fasadeløsninger. Lovpålagte krav skal være enklere å dokumentere via våre tjenester slik at de beste løsningene blir valgt for ditt prosjekt. Vårt arbeid kan også utgjøre som en del av ditt reguleringsarbeid opp mot kommunen slik at det fattes gode og riktige vedtak gjennom å synliggjøre at det som skal bygges blir gjort slik det er påtenkt.

Dersom du trenger hjelp med reguleringsarbeid kan vi bistå med nødvendige analyser. Les mer om bistand i reguleringsprosess her.

Der det er påvist kritiske områder for dårlig tilgang til naturlig dagslys kan vi bistå med detaljerte dagslysrådgivning for både yrkesbygg og boligbygg. Les mer om dagslys yrkesbygg her og boligbygg her.