Solavskjerming og inneklima boligbygg

Fasade og solavskjerming

Ved å bruke våre tjenester hjelper vi deg i tidlig i prosjekteringsfasen. Vi hjelper med å skaffe oversikt over nødvendige tiltak som bør rettes på tidlig, slik at prosjektet unngår i senfase uplanlagte overraskelser på manglende dagslys og overvarme fra solinnstråling. Det er lettere å utføre endringer på fasadelivet tidlig i prosjekteringsfasen fremfor å måtte gjøre enten endringer sent på fasade eller ettermonteringer av solavskjermende tiltak.

Overvarme

Med TEK17 har man gått fra 20 % glass av BRA i energiberegningene til 25 % glass av BRA pga. overgang til 3-lags glass. I tillegg er man ofte nødt til å ha 2,3 – 2,4 meter eller høyere vinduer og balkongdører i leilighetsprosjekter for å klare dagslyskravene i tettbebygde områder. Når bransjen samtidig klarer å lage byggene svært lufttette  har man potensielt skapt mange små «drivhus». Stadig flere beboere klager på overtemperatur, særlig i soverom, men problemene er ofte like store i stue og kjøkken. For prestisjeprosjekter eller toppleiligheter med ekstra mye glass vil man potensielt kunne få overtemperatur og ikke tilfredsstille krav til termisk inneklima, selv med utvendig solavskjerming.

Fasader med store glassareal medfører mye solinnstråling. Dette varmer opp rom, gir høy temperatur og medfører termisk ubehag. Det er dyrt om det vises sent i prosjektet om det må etter-installeres solavskjerming eller ytterligere kjøleeffekt. Med våre tjenester er det er mulig å identifisere hvor det er nødvendig å utføre tiltak på fasadelivet slik at du tidlig kan planlegge for redusert solinnstrålingen.

Vi bidrar med utvikling av bransjeveileder for termisk inneklima i regi av RIF, som forventes utgitt i 2021.