Marini Consulting Utvider Fagteamet med Morten Ro

Marini Consulting ønsker å vise til vårt nye milepæl. Morten Ro startet hos oss i juni, noe som er en gledelig utvidelse og styrking av vårt kompetente fagteam. Morten har en fersk akademisk bakgrunn og som vil styrke vårt team på flere måter.

Morten har nylig fullført sin bachelorgrad som maskiningeniør med spesialisering innen VVS-teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Denne solide utdannelsen gir oss et løft i å forstå og takle utfordringer knyttet til tekniske systemer. Gjennom hans bacheloroppgave i samarbeid med Orklandsbadet i Orkanger, fokuserte Morten på energieffektivitet og tekniske løsninger. Hans engasjement hos Assemblin i løpet av sommeren 2022 har supplert hans akademiske kompetanse med verdifull praktisk innsikt som vil styrke vårt fagmiljø.

Mortens tillegg til teamet vårt markerer et viktig skritt i Marini Consultings utvikling. Sammen med våre etablerte eksperter er vi nå bedre forberedt på å levere skreddersydde løsninger som møter våre kunders unike krav. Marini Consulting har sett lenge frem til å inkludere Morten i vårt kollegiale fellesskap, og vi er overbevist om at hans bidrag vil bidra til vår fortsatte suksess.