Julehilsen fra alle oss

2022 har vært et godt år for oss i Marini Consulting

Alexanders refleksjon over 2021

Alexanders refleksjon over 2022

2022 har snart passert og endelig er samfunnet snart tilbake til normalitet igjen. Fjoråret var preget av mye hjemmekontor, avstand og lite sosialt arbeidsforhold. Dette har påvirket hvordan man jobbet seg igjennom 2021. Det er derfor gledelig å se at kontorlokalene fylles opp igjen.

Det å bygge opp et velfungerende arbeidsteam er lettere når man jobber fysisk sammen, enn i et digitalt hverdagsliv. Mye avklaringer skjer naturlig gjennom de små samtalene man har gjennom en hel arbeidsdag, og ikke minst er det å bygge et sosialt team en investering. Sistnevnte har vært vanskelig når alle sitter hver for sitt på hjemmekontor.

Ute i Europa og verden spenner det seg mye uro. Her ønsker jeg å vie litt tid til ettertanke over hvor stor omvelting det trygge familielivet har blitt snudd opp ned. Det er med et håp at det nye året kan bringe inn fred og forsoning.

Selv om vi i Norge er langt unna de største hendelsene som preger verden i dag, så merker selv byggeindustrien urohetene. Prosjekter har blitt satt på stedet hvil i påvente av lavere eksport- og energipriser. Uavhengig av hvilke omstendigheter vår næring står i, så skal vi Marini Consulting fortsette å levere våre tjenester!

Vår vekst fortsetter, og her er noe av det vi ønsker å trekke frem fra året 2022.

Økning av oppdragsmengder

I 2021 utførte vi i alt ca. 80 prosjekter, store som små. Tallet for 2022 blir nærmere 110 prosjekter. I 2022 har vi deltatt i større prosjekter, både i omfang av tjenester, men også kompleksitet. Omsetningen til Marini Consulting har økt med omtrent 44 %.

Dessverre har veksten gått ut over prioritering av å oppdatere nettsider og SOME. Vi prioriterer alltid eksisterende og nye kunder og prosjekter først.

44 %

Økt omsetning i 2022

Tidlig erfaring med BREEAM-NOR v6.0

Mars 2022 ble ny manual v6.0 lansert. Med dette medfører det flere større endringer for kapitlene om helse og innemiljø (Hea) og  energi (Ene) som vi jobber med. Blant annet ser vi at kravene for dagslys har blitt strengere og mer omfattende, fremtidig klima skal hensyntas i både termisk inneklima og energibruk. Mye er derfor nytt, og spennende er det å være tidlig ute med å jobbe etter den nye manualen.

I vårt hittil største prosjekt Teatergatakvartalet er ambisjonsnivået er BREEAM-NOR klassifisering «Excellent». Den nye manualen, som var helt fersk da prosjektet startet våren 2022, har en del nye vurderinger og oppgaver som ikke tidligere har vært vanlige å utføre. Under Ene 01 har vi fasilitert og utført risikoanalyse reelle energiscenarioer og passiv design. Under Hea 01 har vi gjort vurderinger av utsyn, blending og sollys. Og under Hea 03 har vi gjort vurderinger av fremtidig termisk komfort.

Vi har også jobbet flere andre prosjekter med den nye manualen, blant annet ønsker vi å trekke frem:

  • Storgata 38 for Blå Kors
  • BaneNor med nytt kontorbygg i Kongsvinger

IDA ICE Power User Days 2022

Etter noen års fravær pga. Covid, ble vi, ved Alexander, i oktober 2022 inviterte av Equa til årets PUD.

PUD er en to dagers workshop, fylt med seminarer, presentasjoner, demonstrasjoner, praktiske sesjoner og diskusjoner, hvor meningen er å utveksle kunnskap og erfaring rundt IDA ICE og bygningssimuleringer.

Kun de mest erfarne brukerne av IDA ICE i verden inviteres. Det er noen år siden Alexander deltok sist, men som en av Norges mest erfarne brukere av programmet så er det veldig hyggelig å bli invitert tilbake. Alexander representerte Norge sammen med tidligere kollega Espen Hansen i Norconsult.

Vi søker flere medarbeidere

Marini Consulting er i vekst, og nå trenger vi nettopp deg! Vi trenger flere medarbeidere.

I dag er vi tre ansatte. Vi er plassert veldig lokalt i Lillestrøm sentrum, fem minutters gange fra togstasjon. Vi jobber med alle typer prosjekter store som små og skal bli norgeseksperter i de tjenestene vi leverer.

Det er store fordeler med å jobbe i et mindre selskap som oss:

1) Høy påvirkningsmulighet i arbeidsutførelse. Marini Consulting konkurrerer på kvalitet mot noen av Norges største rådgiverfirmaer. Dette innebærer at vi hele tiden videreutvikler metodebruk og egen kompetanse.

2) Vi er et lite fagmiljø som kjenner hverandre godt. Med få ansatte kan du komme på jobb med senkede skuldre og bli en del av et personlig felleskap. Det skal være hyggelig å være med oss.

3) Varierte arbeidsoppgaver gir en mer spennende arbeidshverdag. Hos oss jobber du med alle relevante fag vi leverer. Dette gir variasjon og vi mener dette er med på å øke din motivasjon når du kan bli dyktig i flere fagområder.

4) Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og en god karrierevei. Du skal ha lov å lykkes!

Vi runder av dette året

Etter koronaårene som har passert er det et hyggelig gjensyn å i møte våre samarbeidspartnere og kunder igjen. Det digitale gjør ting enklere, men det er fortsatt stor verdi å kunne møtes og skape en personlig relasjon med deg.

Avslutningsvis ønske vi alle i Marini Consulting en riktig god jul og et godt nytt år. Vi håper at det gode samarbeidet kan fortsette like sterkt som det har vært i året som har gått.