Julehilsen fra alle oss

Marini Consulting kan legge bak seg et spennende år. Vi ønsker å vie tid til ettertanke, men også trekke frem det som vi har opplevd som positivt gjennom dette året.

Alexanders refleksjon over 2021

Alexanders refleksjon over 2021

2021 er annerledesåret som har brakt med seg store endringer for samfunnet. Med enda en ny runde lock-down og mer hjemmekontor, så kan det oppleves som om at vi er tilbake til start.

Som mange andre ble vi også pålagt hjemmekontor. Dette skapte en usikkerhet i hvordan vi som bedrift fortsatt skulle sømløst levere våre tjenester. Våre systemer var allerede rigget for arbeid hjemmefra og vår erfaring er at vi mobiliserte godt og fortsatte å levere ut tjenester av høy kvalitet, til riktig tid.

Med hjemmekontor merket vi et savn mot det sosiale hvorav kontoret er et viktigere samlingspunkt enn hva man først tenker over. Teams og mail vil aldri kunne erstatte samtalene rundt kaffemaskinen eller lunsjrommet.

Til tross for et lagt og tungt år med korona, nedstengning og hjemmekontor – så har Marini Consulting opplevd en god vekst. Vi ønsker å trekke frem noen av punktene i vår oppsummering av korona-året 2021.

Økning av oppdragsmengder

I 2020 utførte vi i alt 60 prosjekter, store som små. Tallet for i år blir nærmere 80 prosjekter, men i år har det blitt vesentlig større prosjekter. Omsetningen har økt med omtrent 50 %.

I stadig flere prosjekter bistår vi samlet med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk. Og stadig oftere ser vi byggherrer setter pris på denne bistanden allerede i forprosjekt. Dette er med å sikre at forutsetningene i rammesøknaden er gjennomførbare og med på å redusere anbudsfeil som en totalentreprenør overtar og krever tillegg for.

Spisskompetanse innen bygningsfysisk prosjektering bistår min gode venn og tidligere studiekamerat Fredrik i siv.ing. F.M. Haaland med. Også en tidligere studiekamerat Lars Olav i Agnalt & Holmen samarbeider vi med etter de startet opp august 2021. Vi bistår også tidligere RIV-kolleger med termiske inneklimasimuleringer og varmebehovsberegninger i IDA ICE. Disse driver selskapene Rivier AS og Engenius AS.

Vår spisskompetanse og avanserte analyser skal sikrer at våre kunder får kvalitet til konkurransedyktige priser. Nettopp dette er medvirkende i hvorfor våre kunder kommer tilbake og velger oss til stadig flere nye prosjekter.

50 %

Økt omsetning i 2021

Nyansettelse

Med flere oppdrag som skal løses ble det et behov for flere ressurser. 1 oktober tiltrådte Martin Johnsen Megård i stillingen som rådgiver hos oss.

Martin kommer fra stillingen som fagansvarlig innen energi og inneklima hos WSP. I tillegg til dette har han jobbet hos NORUT Narvik (nå SINTEF Narvik), som er et forskningsinstitutt rettet mot bygg- og anleggssektoren, betong, prosess- og miljøteknologi samt arktisk teknologi. Vi er veldig takknemlige for Martins bidrag og tverrfaglige kompetanse. Han har raskt funnet seg til rette og lært seg våre verktøy. Han bistår i alle prosjekteringsledd.

Marini Consulting har med dette nå tre ansatte:

I lokalene våre hos Business Lillestrøm har vi en ledig kontorplass før vi eventuelt må flytte ut og finne nye kontorer. Vi regner med å bli her ut 2022!

Videreutviklet nye beregningsmetoder og verktøy

Vi får flere oppdrag som krever mer av vår ekspertise. Standardiserte tilnærminger er ikke lengre godt nok for å løse alle typer prosjekter.

Vi har utført flere dagslysmålinger som ekstra tjeneste til våre kunder. Vi har gått til innkjøp av lux-målere for å kunne dokumentere faktiske forhold. Vi tar også måling av faktiske reflektansnivåer farger for innhente nøyaktig underlag til våre simuleringer og vurderinger.

For dagslysberegninger kan vi også bruke faktisk romgeometri direkte fra 3D/IFC-modeller. Dette hensyntar eksakte flater og fasadeløsning som ellers ville blitt modellert gjennom forenklinger med IDA ICE. Prosjektet Nannestad Kommunehus er et av prosjektene hvor vi benyttet avansert metode for en skjermvegg med høy detaljeringsgrad som skjermer en større glassfasade.

Marini Consulting har også gjort et bevist valg ved å sikre at alle ansatte har høyytelses maskinvare. Dette er bevist valgt slik at vi som kompetansefirma skal konkurrere med de store rådgivende selskaper. Tid spart på rask beregning er raskere respons til våre kunder, men betyr også at vi kan utføre stadig mer komplekse simuleringer.

Vi runder av dette året

Det er mye å se frem til i 2022.  De naturlige møtepunktene vil snart kunne avholdes i igjen for oss kollegaer imellom, med samarbeidspartnere og vi ser frem til å møte våre kunder igjen.

Avslutningsvis ønske vi alle i Marini Consulting en riktig god jul og et godt nytt år. Vi håper at det gode samarbeidet kan fortsette like sterkt som det har vært i året som har gått.