ÅSGÅRD SKOLE OG FLERBRUKSHALL

Byggherre:            Ås Kommune
Oppdragsgiver:    siv.ing F.M. Haaland for Betonmast Østfold AS
Størrelse:              15 200 m2
Prosjektperiode:   2021-2023
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

Nye Åsgård skole skal erstatte eksisterende skole i Ås sentrum. Skolen skal huse ca. 780 elever samt ansatte. Prosjektet skal bygges etter passivhusnivå. Flerbrukshallen er prosjektert oppført i tre. På store deler av takflatene skal det etableres grønne tak og skolehage.

Marini Consulting skal bistå med dagslys og termisk inneklima som underkonsulent for siv.ing F.M Haaland, som også utfører bygningsfysikk og energi.