Kleivveien Nord

Byggherre:           Profier AS ved Kleivveien Utbygging AS
Arkitekt:               MAKE Arkitekter AS
Størrelse:              250 boliger og 1000 m2 næringsareal.
Prosjektperiode:   2021
Prosjektfaser:        Forprosjekt

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og T-banestasjon og til de nye torgene/plassrommene langs Gamle Ringeriksvei.

Bebyggelsen i Kleivveien 5 blir liggende i denne parken med funksjon som felleshus for beboerne, alternativt med utadrettede funksjoner for beboere og besøkende. I Gamle Ringeriksvei, vest for Kleivveien, og i den nedre del av Bekkestuveien, kommer det forretninger og annen publikumsrettet virksomhet med inngang til den enkelte virksomhet direkte fra fortauet i første etasje. Forretningsarealet utgjør totalt i overkant av 1 000 m².

For Profier AS bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys.