Brenneriveien 11 – Studentboliger

Byggherre:           Samskipnaden i Oslo
Oppdragsgiver:    F.M Haaland AS for NCC
Størrelse:             Ca. 200 studentboliger med næringslokaler. Totalt bruksareal ca. 9 670 m2.
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Forprosjekt + detaljprosjekt

Brenneriveien 11 har en unik beliggenhet ved Akerselva og er godt egnet for studentboliger. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet av flere SiO-tilknyttede læresteder som Arkitektur- og designhøgskolen, Westerdals ACT og Kunsthøgskolen, i tillegg til SiO Athletica. SiO ønsker å bygge ca. 200 studentboliger i ny bebyggelse med næring i første og andre etasje. SiOs ambisjoner er å skape et høykvalitets studentboligprosjekt sentralt i Oslo tett på attraktive parkrom og urbane områder langs Akerselva. Miksen av utadrettede og sosiale funksjoner på gateplan legger til rette for økt aktivitet, tilbud og trygghet i området. Byggene i reguleringsforslaget skaper to tydelige plassdannelser; en studenthage mot elva og et torg mot Brenneriveien. De eksisterende trærne langs Akerselva vil gi en sterk karakter til uterommene mellom elva og bebyggelsen. Dette skaper et urbant og grønt byrom hvor studentene bl.a. kan lese og som naturlig nok også er tilgjengelige for allmennheten.

For SIO, NCC Entreprenør og A-Lab arkitekter bistår siv.ing. F.M.Haaland AS som ansvarlig for prosjektering av bygningsfysikk og dagslys. Vi er ansvarlige for dagslys.