Lysaker Torg 6-10

Byggherre:           Backe Stor-oslo
Oppdragsgiver:    Lysaker Torg 6-12 ANS
Størrelse:              3 400 m2
Prosjektperiode:  2021-
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Prosjektet ligger ved Lysaker i Bærum. Prosjektet omhandler kun 5. og 6. etasje. Eksisterende femteetasje skal rives og etasjene fem og seks skal bygges over eksisterende bygningsmasse. Bygningen er et kontorbygg og de to prosjekterte etasjene er i utgangspunktet likt innredet med cellekontorer, åpne kontorlandskap, møte- og stillerom + sekundære funksjoner

For Torg 6-12 ANS og Backe Stor-Oslo bistår vi med ansvarlig prosjektering av dagslys, energi, termisk inneklima og bygningsfysikk I samarbeid med F.M.Haaland AS.