Grenseveien 99-107 Byområdeutvikling

Oppdragsgiver:   NCC/Grenseveien 99 AS
Adresse:             Grenseveien 99-107, Oslo.
Prosjektperiode:  2020
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Flere dyktige utviklingsaktører satser tungt på prosjekter som bidrar til den pågående områdeutviklingen av Helsfyr til en levende, fremtidsrettet del av byen med alt som trengs for både å jobbe, bo, leve og oppleve. Utviklingsprosjektet er en videreføring av satsing i Bryn-Helsfyr-området, hvor området har lang fartstid med vellykket utvikling av blant annet Valle, Østensjøveien 27 og Helsfyr Panorama.

NCC, Arctic, Veidekke Eiendom, Oslo Areal og Skanska er alle representert i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der over 20 eiendomsaktører samarbeider om langsiktig omdømme- og merkevarebygging av området som et attraktivt og bærekraftig nærings- og boligområde i Oslo.

Marini Consulting er med i områdeutviklingen med våre tjenester innenfor dagslys og soleksponering for felles utearealer, som bistand for arkitektene Lund+Slaatto Arkitekter. Med vår høye kompetanse på dette bistår vi å vurderer flere ulike konsepter for å sikre at byområdetviklingen utføres best mulig. Vi er representert ved prosjekter i Grenseveien 99-107 med tilhørende berørte områder.