Bjørkelangen sentrumsutvikling

Byggherre:           Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS
Oppdragsgiver:    Tab Gruppen AS
Størrelse:              80 000 m2++
Prosjektperiode:  2020
Prosjektfaser:      Regulering

Sammen med AMB Arkitekter har vi bistått med simuleringer i forbindelse med reguleringsarbeid. Bildene viser i rekkefølge: tilgang på sollys på felles uteområder, (kvelds)sol på fasader og tilgang til dagslys på fasader ved bruk av VSC

Bjørkelangen sentrumsutvikling