Teisen Omsorg+

Byggherre:           Frelsesarméens Eiendommer
Oppdragsgiver:   BundeBygg AS
Størrelse:             11 000 m2 / 87 omsorgsleiligheter
Prosjektperiode:  2019-2020
Prosjektfaser:       Forprosjekt og detaljprosjekt

Vi har bistått med vurdering og optimalisering av dagslys for nytt omsorgsbygg på Teisen. Prosjektet er utformet etter samspillsmodell og skal være ferdigstilt i 2022. Både vurderinger av dagslys ift. yrkesdel og boligdel.