Elvebredden Kongsvinger

Byggherre:          Bane Nor Eiendom
Størrelse:              11 000 m2
Prosjektperiode:  2022-2025
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Marini Consulting har bistått Bane Nor Eiendom med prosjektet Kongsvinger Elvebredden. Prosjektet skal tilfredsstille BREEAM-NOR v.6.0 klassifisering «Excellent».

Prosjektet Elvebredden Kongsvinger er et nytt kontorbygg fordelt på sju etasjer.

Prosjektets høye ambisjonsnivå krever høy ekspertise ved å veilede over flere fagområder. Marini Consulting har utført:

  • Ene 01 Energiberegninger
  • Hea 01 Dagslys
  • Hea 01 Blending
  • Hea 01 Utsyn
  • Hea 03 Termisk inneklima