Storgata 38 – Blåkors

Byggherre:            Blå Kors Norge
Oppdragsgiver:    Vedal Entrepenør AS
Størrelse:              11 000 m2
Prosjektperiode:  2020-2024
Prosjektfaser:       Forprosjekt/detaljprosjekt

Storgata 38 er et eldre funkis-kontorbygg som stod ferdig i 1940. Bygget er oppført på byantikvarens gule liste med vernestatus.

Fasaden og byggets unike preg gjennomgår en omfattende rehabiliteringsprosess. Byggets fasade skal i all hovedsak ivaretas, men enkelte detaljer blir oppgradert.

Det 9 etasjes høye bygget skal totalrenskes, og skal moderniseres med nybyggestandard, hvorav det er i vektlagt ønske om godt inneklima for byggets brukere, samt redusere det totale energibruken.

Hver etasjeplan er på ca. 1 500 kvadratmeter og skal utføres til å romme mellom 70 til 120 arbeidsplasser.

Gjennom et nøye planlagt rehabiliteringsprosjekt er ambisjonen å sertifisere bygget til BREEAM-NOR V.6 «Very Good».

Marini Consulting utfører dagslys, blending og Utsyn iht. Hea 01 Visuell komfort. I tillegg utfører vi termisk komfort etter Hea 03.