Teatergatakvartalet

Byggherre:           Olav Thon Eiendom
Entreprenør:         NP Bygg
Størrelse:              ca. 20 000 m2
Prosjektperiode:  2022 –
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Marini Consulting deltar i vårt hittil største og mest komplekse prosjekt ved Teatergatakvartalet i Oslo. Prosjektet skal oppnå BREEAM-NOR klassifisering «Excellent» for både kontor og bolig, og vil være vårt første prosjekt som skal sertifiseres etter den nye v6.0 manualen som kom tidligere i 2022. Prosjekter har vært ledet av dyktige folk fra NP Bygg og Olav Thon Eiendom.

Marini Consulting bistår med blant annet dagslysvurdering og energiberegninger mot TEK17 og BREEAM-emnene Visuell komfort (Hea 01), Termisk komfort (Hea 03) og Bygningens energiytelse (Ene 01). Vår samarbeidspartner F.M. Haaland AS har ansvaret for bygningsfysikk og bidratt aktivt med blant annet Robust og klimatilpasset konstruksjon (Mat 05).

Den nye BREEAM-manualen, som var helt fersk da prosjektet startet våren 2022, har en del nye vurderinger og oppgaver som ikke tidligere har vært vanlige å utføre. Under Ene 01 har vi fasilitert og utført risikoanalyse reelle energiscenarioer og passiv design. Under Hea 01 har vi gjort vurderinger av utsyn, blending og sollys. Og under Hea 03 har vi gjort vurderinger av fremtidig termisk komfort.

Kvartalet er av verneverdig bebyggelse fra 1800-tallet. Nyttårsaften 2000 brøt det ut en storbrann i Teatergata 3, og det ble senere vedtatt at bygningen kunne rives mot at hele volumet mot gaten gjenoppbygges. Prosjektet innebærer gjenskaping av det historiske gateløpet, og etablering av Teatergata 3 som et inngangsbygg til nybygget i bakgården. For nybygg i bakgård er plan 1 til og med plan 4 er tiltenkt næring mens plan 5 til og med 8 er miks av næring og boliger.

Prosjektets eksisterende bygningsmasse inkluderer Malthebygården (Teatergata 1 og Akersgate 65) og Keysers gate 2 a. Disse bygningen er av verneverdig bebyggelse og skal rehabiliteres. Malthebygården består av forretning i gateplan med boliger i resterende plan. Keysers gate 2 a skal bruksendres fra bolig til kontor og forretning. En rekke dispensasjoner har vært nødvendig å dokumentere og argumentere for.