Martin Johnsen Megård (30 år) er det nyeste tilskuddet til Marini Consulting. Martin kommer fra stillingen som fagansvarlig innen energi og inneklima i WSP Norge. Han har opparbeidet seg allsidig erfaring innen prosjektering av ulike typer bygg, og bygg med høye energi- og miljømål, som BREEAM, nZEB og passivhus.

Martin har tidligere jobbet som forsker i Norut Narvik etter fullført mastergrad innen Produktvikling og produksjon, med studieretning energi-, prosess- og strømningsteknikk ved NTNU i 2016. Han har fem års erfaring med bruk av IDA ICE, som er hovedverktøyet vårt for simuleringer.