Henrik Asheim besøker Marini Consulting

Alexander Marini har fått taletid til Minister Henrik Asheim
Alexander Marini snakker til minister Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har vært på besøk hos oss som sitter på Business Lillestrøm. Ministeren har brukt sitt besøket for å stille gründerne spørsmål om hvilke målrettede tiltak oppstartsselskaper har behov for, samt det å få tilbakemelding om Regjeringens forslag til grunder-permisjon.

Marini Consulting er et av flere firmaer som er tilknyttet oppstartsmiljøet ved Lillestrøm og Kunnskapsbyen. Alexander Marini fortalte om historien og tjenestene til selskapet, samt delte sine erfaringer med ministeren rundt oppstart av egen bedrift.

Som grunder er min opplevelse ved å etablere min egen arbeidsplass et møte med en del unødvendig byråkrati. Det er mye krav om dokumentasjon som er godt ment, men når mine arbeidsoppgaver ikke treffer hva standardiseringen ønsker av informasjon, så skaper dette et hodebry. Jeg ønsker å bruke tid på kjerneoppgavene, kundekontakt og yte god service. Derfor er det lett å «kjøpe seg ut» ved å bruke eksempelvis en bedriftshelsetjeneste for å dokumentere HMS-arbeider, men til hvilken nytte?

Marini Consulting fikk også tid til å presentere hva vi gjør til Ministeren. Etter å ha jobbet i flere år for mange av de største rådgivende selskapene ble det et naturlig valg for Alexander Marini å ta ansvar for arbeidsoppgavene selv.

Som rådgivende selskap med spesialkompetanse på fasade og glass identifiserer vi oss som rådgivende ingeniør fasade (Rifasade) som enda ikke er etablert her i Norge. Vår spesialitet gjør at vi ser sammenheng mellom dagslys, termisk inneklima og energibruk. Vi utvikler stadig våre tjenester gjennom å utforske nye metoder for å bli blant de tyngste aktørene på kompetanse.

Marini Consulting snakker med Ministeren. Fra Venstre: Ole Marius Svendsen, Henrik Asheim, Alexander Marini