Befaringstjenester

Er du usikker på hvordan tilstanden til bygget ditt er i? Vi hjelper deg med å kartlegge blant annet faktiske dagslysforhold, termisk inneklima, radonmålinger, TVOC, termografi, fukt mm.

Ved å bruke våre befaringstjenester kan du oppdage nødvendige tiltak for vedlikehold og utbedring/avdekke bygningsfeil.

Via samarbeidspartnere kan vi tilby ytterligere ekspertise og tjenester innen klimagass og miljø, miljøsertifisering, lønnsom bærekraft og oppmåling/3D-scanning.