Bygningsfysisk rådgivning og prosjektering

Marini Consulting har tett samarbeid med Siv.ing F.M. Haaland AS. Sammen tilbyr vi komplett bygningsfysisk prosjektering og sikrer at du får ekspertise både innen tradisjonell bygningsfysisk prosjektering og tilhørende spesialfag som vi er eksperter på. Vi har erfaring med alle slags typer bygg, både store og små.

Fra januar 2024 har vi også bygningsfysisk prosjektering inhouse med vår nyansatte Marina. Hun har 8 års erfaring og vil i starten jobbe med «enklere» prosjekter, mens Fredrik fortsatt vil jobbe med de mest komplekse.

Våre arbeidsoppgaver omfatter prosjektering innenfor bygningsfysikk innebærer blant annet fuktanalyser, fuktsikring, kuldebro- og varmestrømsberegninger, samt radonsikring. Med våre tjenester får du prosjektering med dokumentasjon som samsvarer med:

Begge firma er godkjent for tiltaksklasse 3 og sammen har vi over 20 års erfaring.

Les mer om Fredrik her og om våre befaringstjenester for eksisterende bygg.