Energirådgivning og energimerking

Marini Consulting leverer energirådgivning og kan bistå med å dokumentere bygninger etter TEK, passivhus, plusshusstandard og BREEAM. Innenfor vår rådgivning tilbyr vi flere ulike tjenester som skal passe til ditt behov.

Enkle energiberegninger:
Marini Consulting kan bistå med å gjennomføre enkle energiberegninger for ditt bygg. Vi har god kompetanse ved bruk av SIMIEN til å anslå forventet energibruk. Gjennom våre tjenester kan du dokumentere at ditt bygg følger nødvendige krav.

Avanserte energiberegninger

For bygninger med kompleks geometri kan vi gjennomføre avanserte beregninger med IDA ICE som tar hensyn til blant annet materialvalg, termisk masse, styringssystemer, driftsstrategier, solavskjerming, avskjerming fra horisont og nabobygg, oppvarmings- og kjølesystemer.

Ved å bruke vår tjeneste for avanserte energiberegninger gir vi deg oversikt over hvilke tiltak som kreves for å følge nødvendige krav til dokumentasjon. Vi jobber i 3D og visualiserer resultater enkelt og systematisk.

Reelle energiberegninger

For yrkesbygg skal det beregnes energibehov etter reelle verdier for ditt bygg. Et oppdatert energibudsjett for bygninger må foreligge ved ferdigstillelse og inngå i FDVU underlaget.

Marini Consulting kan bistå med å utføre reelle energiberegninger for å sikre at du som byggeier og brukere skal ha et godt anslag til den forventede energibruken. Ved å bruke oss vil du ha et godt grunnlag for å vurdere lønnsomheten av alternative løsninger og optimalisere bygningens energiytelse.

Rehabilitering og energioptimalisering

Marini Consulting bistår deg som skal vedlikeholde eksisterende bygg med å energioptimalisere prosjektet. Ved å identifisere mulige tiltak kryssundersøker vi blant annet materialvalg, varme-, kjøle- og luftsystemer, settpunkter og tekniske løsninger i en følsomhetsanalyse. Dette gjør at vi kan identifisere hvordan ulike designvalg påvirker energiforbruket og hvilke designvalg som sammen passer best.

Marini Consulting kan sammen med dine kalkulatører gi energinøkkeltall for at du skal kunne få utført kostnytteanalyser og identifisere de beste tiltakene for ditt prosjekt.

Energimerking

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.  Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattest er også obligatorisk for alle nybygg, og skal være en del av markedsføringen ved all salg og utleie av boliger og yrkesbygg.

Vi beregner energimerking for ditt bygg og kan via samarbeidspartner tilby energivurdering av tekniske anlegg. Er du usikker på hvilke krav som gjelder dine bygg? Ta kontakt for avklaring.

Energimerking

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for energi under Ene 01 og Ene 23 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.