Julehilsen fra alle oss

Ny ansatt = oppgradert simuleringskapasitet

Med Martin med fra første oktober, så har vi satt sammen enda en ny arbeidsmaskin spesielt tilpasset simuleringsprogrammene vi benytter. Vi bygger maskinene videre etter samme oppskrift, men AMD har kommet med nye toppmodeller siste året Ryzen 9 – 5950x. Fortsatt 16 kjerner / 32 threads, men hastighetene er økt med 15-20 %.

Ole Marius sin arbeidsmaskin er også oppgradert til samme prosessor, slik at alle tre ansatte har tilnærmet like maskiner med16 kjerner/ 32 threads tilgjengelig. Det sikrer at alle jobber og sidemannskontroller går like raskt å simulere.

Store simuleringsmodeller har mye informasjon som også skal skrives/leses, så alle maskinene har også den råeste SSD M2 disken tilgjengelig på markedet.

Ellers jobber vi effektivt med mye skjermkapasitet. Litt forskjellig oppsett, men det per dags dato står det følgende per pult: 2 x 35″ widescreen, 49″ widescreen + 27″, 35″ + 24″.

Vokser videre med Martin

Forsknings- og høyere utdanningsminister på besøk

Forskningsparken Kjeller har skrevet om oss i årets magasin!

Les det her på side 20 og 21.

1 års drift og en spennende høst i møte

1 oktober var det 1 år siden oppstart. Til tross for Covid-19 og et spesielt siste halvår, så har det gått overraskende bra. Det har til tider blitt mye å gjøre for en småbarnsfar, selv med godt samarbeid med siv.ing FM Haaland AS. Det var derfor veldig gledelig å få med Ole Marius på laget for 2 måneder siden. Selv denne posten ble over 10 dager forsinket, for de siste 2 ukene har vi hatt mye å gjøre og flere ekstra spennende og utfordrende oppgaver.

Noen korte fakta

  • 60 små og store oppdrag.
  • Sentral godkjenning for prosjektering av bygningsfysikk tkl. 3.
  • 2 stk IDA ICE Expert lisenser.
  • 1 stk råtass computer med 16 kjerner/32 threads +++
  • Bransjeveileder dagslys fullført og utgitt av RIF i februar.
  • Inne i sluttspurten av bransjeveileder for termisk inneklima.

Edit: Vi har nå 2 stk råtass computere 🙂

Sentral godkjenning bygningsfysikk tiltaksklasse 3

Akkreditert av høy kvalitet

Daglig leder, Alexander Marini

Marini Consulting er akkreditert og blitt vurdert etter strenge vilkår til seriøsitet. Disse vilkårene gjenspeiler foretakets evne og vilje til lovlig drift og skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsbransjen.

– «Det at vi har fått sentral godkjenning av bygningsfysikk tiltaksklasse 3 (høyeste) er en bekreftelse at vi leverer rådgivende tjenester av høy kvalitet. Den sentrale godkjenningen gir et signal til våre kunder at vi jobber etter strenge vilkår, har høy kompetanse og gode rutiner.»

Hva er sentral godkjenning?

Direktoratet for byggkvalitet har en sertifisering for bedrifter som kan dokumentere rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningsloven. Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter:

  • hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende)
  • fagområde(r) foretaket jobber innenfor
  • tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med

Inndeling av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Link til vår godkjenning

Nyansatt Ole Marius Svendsen

Marini Consulting runder snart 1 års drift og har på denne tiden hatt mange oppdrag. For å levere høy kvalitet på våre tjenester og levere dette på kort tid til våre kunder har vi nå ansatt vår første første medarbeider.

Nyansatt

Ole Marius Svendsen (28 år) kommer fra lederjobb i NITO Studentene, en fagforening som har egen studentorganisasjon med 13 000 medlemmer og 200 tillitsvalgte. Her jobbet han med politikk og organisasjonsutvikling. Ole Marius tar med seg sine erfaringer fra toppvervet i NITO til Marini Consulting.

Ole Marius er nyutdannet fra 2019 og har en breddeutdanning som byggingeniør (UiT Narvik), VVS-ingeniør (OsloMet) og har ledelsesfag på siden av sin tekniske kompetanse. I hans masteroppgave skrev Ole om reelle internlaster og hvordan dette påvirker både energi og inneklimaberegninger (klikkbar link).


Bærekraftsmålene er fortsatt relevant

FNs bærekraftsmål


«Jeg ser utrolig frem til å begynne å jobbe for Alexander og Marini Consulting. I min siste jobb hadde jeg spesielt fokus på bærekraftsmålene. Som rådgivende ingeniører føler jeg at dette er noe jeg fortsatt kan arbeide videre med.»


Her hos Marini skal Ole Marius jobbe med

Marini Consulting er et rådgiverselskap med særlig ekspertise og erfaring innen simuleringer og arbeid av dagslys, termisk inneklima og energibruk i alle slags bygningstyper. Med kontroll på disse aspekter + riktig kunnskap om glass og fasader så løser vi selv de mest utfordrende prosjekter og behov. Rådgivende ingeniør fasade (RIfasade) er ikke etablert her til lands, men vi tror de fleste byggeprosjekter har god nytte av en rådgiver som har full kontroll på alle disse elementene.

Dagslys i bygninger veileder fra RIF

Etter 2 års arbeid er endelig veileder for Dagslys i bygninger ferdigstilt. Vi håper den kan være til nytte for mange og bidra til å skape enda bedre dagslysforhold i bygninger.

Les mer og last ned gratis hos RIF.

Oppgradert simuleringskapasitet

En fordel med å ikke være en del av et større selskap med faste innkjøpsavtaler, er å kunne kjøpe akkurat det utstyret man trenger og sette sammen en perfekt maskin for simuleringer. I januar ble høstens selvbygde stasjonære maskin oppgradert til nyeste 16 kjerner / 32 threads fra AMD, Ryzen 3950x.

Fordeler? Hastigheten øker med 50-80 % i enkelte programmer. I IDA ICE kan man simulere dagslys i 32 rom/soner samtidig. Eller ved simulering av solinnstråling på fasader er det samme fordel, 32 flater beregnes samtidig og ikke 16. En fordel når man kan ha et par tusen flater som skal beregnes med timesoppløst data for et år.