Dagslys i yrkesbygg

Dersom du skal prosjektere et bygg er det lovpålagt å ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Hovedregelen er at dette gjelder alle rom for varig opphold. Vi bistår deg som jobber som eiendomsutvikler, byggherre, arkitekt eller entreprenører. Vi levere avanserte analysemetoder slik at ditt prosjekt utføres best mulig for alle type bygningskategorier. Kommer du ikke i mål med tradisjonelle metoder? Vi har erfaring og kompetanse til å utføre analyser og alternativ dokumentasjon.

Hvorfor ha et fokus på dagslys?

Forskning de siste 10 årene har gitt mange nye funn om hvordan naturlig dagslys påvirker trivsel og psykososial helse. Ved å ha god tilgang til dagslys øker din egen arbeidsproduktivitet, og du kan tilegne deg ny kunnskap raskere. Dette er veldig lovende for norske arbeidsplasser som kan få ansatte til å prestere bedre hvis gode dagslysforholdene ligger til rette. Ikke minst vil dette kunne skape bedre forutsetning for elevenes læringsevne. Det er også vist at god tilgang på dagslys gjør at sykehuspasienter føler seg fortere friske.

Hvorfor bruke oss?

Lang erfaring er en ting, men å kunne løse prosjektets utfordringer på en rask og effektiv måte er ofte det viktigste. Kraftig maskinvare og den beste programvaren ligger til grunn som hjelpemidler. Ved hjelp av IFC-modeller i prosjekterer kan vi analysere deler eller hele bygninger for rom som har krav til dagslys. Dette er særlig aktuelt ved BREEAM-sertifisering, hvor nettopp dette er påkrevd. For prosjekter med høy fortetning er det utfordringer med skjermingsforhold fra naboer og terreng. Gjennom vår dagslysrådgivning tar vi hensyn til kompleks bygningsgeometri, samt refleksjonsverdier fra alle overflater. Vi skal med dette som ekspertise sikre at ditt prosjekt imøtekommer alle krav.

Prosjektfaser

Vi bistår først og fremst utviklere og arkitekter i forprosjekt med nødvendig kontroll, rådgiving og dokumentasjon til rammesøknader. For totalentreprenører kan vi hjelpe til ved å vurdere anbuds- og kontraktsgrunnlag, og oppfølging i detaljprosjekt fase.

Dersom ditt prosjekt skal inn for kommunens reguleringsprosjekt kan vi bistå med både helt nye områder og for eksisterende bygg. For eksisterende bygg kan det også være situasjoner ved tilbygg eller påbygg, som gjør at forholdene for berørte naboer også må vurderes. Ved å ha et godt dokumentasjonsunderlag er det lettere å jobbe med reguleringsprosjekter.

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for dagslys under Hea 01 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.

Svanemerking

Svanemerkets krav til hus omfatter eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg, skoler og barnehager. Vi har erfaring med å dokumentere dagslyskrav til Svanemerking.