Inneklima yrkes- og boligbygg

Hele 90 prosent av tiden oppholder vi oss innendørs. For å trives må inneklimaet i bygget være av god kvalitet. Er det for kaldt eller for varmt innendørs skaper dette misnøye og ubehag for mennesker. Dette går utover trivsel, helse og arbeidsevne. Dersom du skal prosjektere et bygg er det lovpålagt å tilrettelegge termisk inneklima ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort.

Ved prosjektering av termisk inneklima er det mye som skal tas hensyn til, deriblant innvirkning fra kompleks bygningsgeometri, materialvalg, avskjerming fra horisont og nabobygg, tekniske løsninger for oppvarming og avkjøling, driftsstrategier for anlegg, gjennomlufting fra vinduer, solavskjerming, og termisk masse for å nevne noen. Vi benytter IDA ICE som hovedverktøy for avanserte inneklimasimuleringer.

Marini Consulting arbeider med avanserte analysemetoder og kan bistå deg med  blant annet:

  • Prosjektering av termisk inneklima.
  • Finne dimensjonere varme- og kjølebehov.
  • Undersøke konseptløsninger for oppvarming og kjøling, eller automasjon/styring.
  • Kaldras.
  • Kulde- og varmestråling (asymmetrisk stråling).

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for termisk inneklima under Hea 03 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.