Dagslys i boligbygg

Dersom du skal prosjektere boliger er det lovpålagt å ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Hovedregelen er at dette gjelder alle rom for varig opphold. Vi bistår deg som jobber som eiendomsutvikler, byggherre, arkitekt eller entreprenører. Vi levere avanserte analysemetoder slik at ditt prosjekt utføres best mulig for alle typer bygningskategorier.

Boliger – TEK

For boliger kan dagslyskravet dokumenteres med TEK17 forenklet preakseptert ytelse. Denne metoden har store begrensninger som er problematiske for boligutvikling i områder hvor det bygges høyt og tett. Dersom den forenklede arealmetoden til TEK17 legges til grunn kan for eksempel et soverom ende opp med en fasade av rent glass for å tilfredsstille preakseptert ytelse. Dette er særlig uheldig for flere forhold som; innsyn, termisk komfort, energi- og oppvarmingsbehov.

Hvorfor velge oss?

Der hvor preakseptert ytelse ikke godkjenner dagslys for rom til varige opphold har vi i Marini Consulting  utviklet en analysemetode som ivaretar plassering og størrelse av vinduer med andelen skjerming fra nabobygg. Analysen tar hensyn til lys fra himmelen er tre ganger mer intensivt enn fra horisont. Vår dagslystjeneste kan derfor godkjenne boliger der hvor forenklet arealmetoden til TEK17 ikke klarer dette. Med vår metode unngår du å måtte bygge fasader av rent glass, samtidig som du redusere risiko med å måtte fjerne overhengendebalkonger som skjermer for rom under. Dette gjør det mulig å sikre gode arkitektoniske løsninger som bidrar med å redusere energi- og oppvarmingsbehovet til boliger.

Prosjektfaser

Vi bistår først og fremst utviklere og arkitekter i forprosjekt med nødvendig kontroll, rådgiving og dokumentasjon til rammesøknader. For totalentreprenører kan vi hjelpe til ved å vurdere anbuds- og kontraktsgrunnlag, og oppfølging i detaljprosjektfase.

Dersom ditt prosjekt skal inn for kommunens reguleringsprosjekt bistår vi med både helt nye områder og for eksisterende bygg. For eksisterende bygg kan det også være situasjoner ved tilbygg eller påbygg, som gjør at forholdene for berørte naboer også må vurderes. Ved å ha et godt dokumentasjonsunderlag er det lettere å jobbe med reguleringsprosjekter.

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for dagslys under Hea 01 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.