Åsaveien 2

Byggherre:          Fredenborg Bolig AS
Oppdragsgiver:   Åsaveien 2 AS
Størrelse:             Del av et bykvartal i Oslo
Prosjektperiode:  2021
Prosjektfaser:      Forprosjekt

Det er i dag to eksiterende bygninger på tomten til Åsaveien 2, med store etasjehøyder. Mesteparten av bygget skal restaureres og bevares i samme stil (fasade mot gate er vernet) mens det i bakgården skal oppføres et nybygg. Prosjektet består av inntil 6 etasjer.

Vi utfører dagslysberegninger for dette prosjektet.