Rælingen Terrasserte Hager

Byggherre:          ØIE Eiendomsutvikling AS
Arkitekter:           Hille Melby Arkitekter
Størrelse:             112 leiligheter
Prosjektperiode:  2021-
Prosjektfaser:       Regulering/skisseprosjekt

Marini Consulting AS har bistått Nedre Rælingsveg 138 AS ved Øie Eiendomsutvikling AS og Hille Melbye Arkitekter AS med vurdering av dagslys for prosjektet Nedre Rælingsveg 136-138 – Rælingen Terrasserte Hager.

Arbeidet er en del av skisseprosjektet i forbindelse med regulering og for å vurdere om prosjektet senere vil kunne tilfredsstille dagslyskravene i Byggteknisk forskrift.

For å kunne vurdere om man tilfredsstiller preakseptert(e) ytelse til dagslys må man i utgangspunktet ha et prosjekt på forprosjekt-nivå. Det vil si at man må ha planløsninger på romnivå, plassert ut balkonger, vinduer, dører og bestemme endelige høyder på etasjer med mer. Vår ekspertise gjør at våre vurderinger som ligger til grunn er basert på lang og bred erfaring med vurdering og optimalisering av titalls store boligprosjekter mot krav til dagslys i TEK.