Hedmarksgata 13-15

Byggherre:           Scandinavian Property Group (SPG)
Oppdragsgiver:    BundeBygg AS
Størrelse:              98 leiligheter / 10 000 m2
Prosjektperiode:  2020 –
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Prosjektets hjemmeside Kampenhagen

For totalentreprenør BundeBygg bistår vi med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk i dette skisse-/forprosjektet ved Jordal i Oslo. I samarbeid med siv.ing. F.M.Haaland AS.