Fredrik Selmers vei 3/Innspurten 1

Oppdragsgiver:    Gasmann Eiendom AS
Størrelse:              ca. 30 000 m2
Prosjektperiode:  2021-
Prosjektfaser:       Plansak

Marini Consulting AS har bistått Gasmann Eiendom AS med å vurderer dagslysforhold og sollysforhold både på egne bygg Innspurten 1 og Fredrik Selmersvei 3 på Helsfyr i Oslo, og de to nabobyggene i felles plansak. Naboeiendommene Fredriks Selmers vei 2 ved Arcasa arkitekter og Fredrik Selmers vei 5 ved Skanska og Grape architects. Vurderinger er gjort for dagens situasjon, forskjellige fremtidige scenarier både for egne bygg og naboeiendommene.

  • Dagslys for eksisterende Fredrik Selmers vei 3 ved eksisterende Fredrik Selmers vei 2 og ønsket ny regulering av bygget.

  • Solbelyste utearealer. Sammenligning av våre simuleringer (til høyre) med naboeiendommens vurderinger.

  • Solbelyste arealer på torg ved nye bygg.