Prinsessealléen 8

Byggherre:           Neptune Properties AS
Oppdragsgiver:    Prinsessealleen Eiendom AS
Størrelse:              6 000 m2
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Prinsessealléen 8 på Skøyen er et moderne boligprosjekt med 77 leiligheter fordelt på seks etasjer. Arkitektonisk er inspirasjonen hentet fra New York fabrikkpregede studioleiligheter med god takhøyde. Det er påtenkt skjermende bakhage med kveldssol og en felles takterrasse på hele 80 meters lengde.

For dette prosjektet bistår vi med prosjektering av flere fagområder. Vårt bidrag er prosjektering av dagslys, energi, energimerking, og solavskjermingsanalyse. F.M. Haaland AS bistår oss i bygningsfysikk.