Schweigaards gate 15

Byggherre:           Entra AS
Oppdragsgiver:    Engenius AS
Størrelse:              23 000 m2
Prosjektperiode:  2020-2022
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

Schweigaards gate 15 ble oppført i perioden 1919 til 1926 og var på denne tiden Norges lengste bygg på 140 meter. Originalt ble dette bygget tiltenkt Oslos Jernbanetollsted, men har siden den tid også huset flere andre statsetater. Dette prosjektet er en totalrehabilitering med tilbakeføring av originale arkitektoniske utrykk. Gjennom et nøye utvalgt interiørkonsept med eksponert betong, solid jern, originale fargetoner og mørkt treverk skal prosjektet bli et landemerke ved Oslo sentrum.

Deler av bygget er fredet. Dette gjelder fasaden og hoved-konstruksjonen i tillegg til trappeoppgangene, vestibylen og to kontorfløyer. Trapperom og vestibylene åpnes igjen opp for å få inn dagslys som originalt og dette synliggjør også de originale himlingsmotivene for resten av kontoretasjen.

For Eugenius bistår vi i dette prosjektet med verifisering av termisk inneklima ved sommerforhold og dimensjonering av kjølebehov ved å se på kjølebafler kombinert med utvendig solavskjerming.