Sentral godkjenning bygningsfysikk tiltaksklasse 3

Akkreditert av høy kvalitet

Daglig leder, Alexander Marini

Marini Consulting er akkreditert og blitt vurdert etter strenge vilkår til seriøsitet. Disse vilkårene gjenspeiler foretakets evne og vilje til lovlig drift og skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsbransjen.

– «Det at vi har fått sentral godkjenning av bygningsfysikk tiltaksklasse 3 (høyeste) er en bekreftelse at vi leverer rådgivende tjenester av høy kvalitet. Den sentrale godkjenningen gir et signal til våre kunder at vi jobber etter strenge vilkår, har høy kompetanse og gode rutiner.»

Hva er sentral godkjenning?

Direktoratet for byggkvalitet har en sertifisering for bedrifter som kan dokumentere rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningsloven. Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter:

  • hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende)
  • fagområde(r) foretaket jobber innenfor
  • tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med

Inndeling av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Link til vår godkjenning