Oppføringer av Alexander Marini

Dagslys i boligbygg

Dagslystilgang i boligbygg er viktig for å skape trivsel i egen boenhet. Avskjerming fra nabobygg som følge av fortetning i byer redusere tilgangen til fri utsikt.

Marini Consulting har utviklet egen analyse og vil bistå å sikre at ditt prosjekt er i henhold til gjeldende regler for TEK og BREEAM.

Dagslys i yrkesbygg

Naturlig dagslys påvirker trivsel og psykososial helse. Ved å ha god tilgang til naturlig dagslys øker arbeidsproduktiviteten til bedriftens ansatte samtidig som trivselen blir bedre. Det er også vist at dagslys gjør at sykehuspasienter føler seg fortere friske og elever/studenter lærer raskere.

Marini Consulting utfører avanserte analyser og vil bistå å sikre at ditt prosjekt er i henhold til gjeldende regler for TEK, Miljømerket Svanen og BREEAM-NOR.

1 års drift og en spennende høst i møte

1 oktober var det 1 år siden oppstart. Til tross for Covid-19 og et spesielt siste halvår, så har det gått overraskende bra. Det har til tider blitt mye å gjøre for en småbarnsfar, selv med godt samarbeid med siv.ing FM Haaland AS. Det var derfor veldig gledelig å få med Ole Marius på laget […]

Dagslys i bygninger veileder fra RIF

Etter 2 års arbeid er endelig veileder for Dagslys i bygninger ferdigstilt. Vi håper den kan være til nytte for mange og bidra til å skape enda bedre dagslysforhold i bygninger. Les mer og last ned gratis hos RIF.

Oppgradert simuleringskapasitet

En fordel med å ikke være en del av et større selskap med faste innkjøpsavtaler, er å kunne kjøpe akkurat det utstyret man trenger og sette sammen en perfekt maskin for simuleringer. I januar ble høstens selvbygde stasjonære maskin oppgradert til nyeste 16 kjerner / 32 threads fra AMD, Ryzen 3950x. Fordeler? Hastigheten øker med […]