Oppføringer av Ole Marius Svendsen

Sentral godkjenning bygningsfysikk tiltaksklasse 3

Akkreditert av høy kvalitet Marini Consulting er akkreditert og blitt vurdert etter strenge vilkår til seriøsitet. Disse vilkårene gjenspeiler foretakets evne og vilje til lovlig drift og skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsbransjen. – «Det at vi har fått sentral godkjenning av bygningsfysikk tiltaksklasse 3 (høyeste) er en bekreftelse at vi […]

Nyansatt Ole Marius Svendsen

Marini Consulting har på kort tid etter oppstarten i fjor fått flere oppdrag. For å levere høy kvalitet på våre tjenester og levere dette på kort tid til våre kunder har vi nå ansatt vår første første medarbeider.