Oppføringer av Alexander Marini

Ny ansatt = oppgradert simuleringskapasitet

Med Martin med fra første oktober, så har vi satt sammen enda en ny arbeidsmaskin spesielt tilpasset simuleringsprogrammene vi benytter. Vi bygger maskinene videre etter samme oppskrift, men AMD har kommet med nye toppmodeller siste året Ryzen 9 – 5950x. Fortsatt 16 kjerner / 32 threads, men hastighetene er økt med 15-20 %. Ole Marius […]

Befaringstjenester

Ønsker du å utføre faktiske målinger for ditt bygg? Vi leverer målinger av faktiske dagslysforhold, termisk inneklima, radon, TVOC, termografi, fukt mm.

Bygningsfysisk rådgivning og prosjektering

Marini Consulting har tett samarbeid med Siv.ing F.M. Haaland AS. Sammen tilbyr vi komplett bygningsfysisk prosjektering og sikrer at du får ekspertise både innen tradisjonell bygningsfysisk prosjektering og tilhørende spesialfag som vi er eksperter på. Vi har erfaring med alle slags typer bygg, både store og små. Våre arbeidsoppgaver omfatter prosjektering innenfor bygningsfysikk innebærer blant […]

Energirådgivning og energimerking

Det er lovpålagt å prosjektere bygninger slik at det er tilrettelagt for forsvarlig energibruk. Ved å bruke avanserte analysemetoder kan vi ta høyde for betydningen av kompleks bygningsgeometri, ulike tekniske anlegg og driftstider samt styringssystemer. Dette gir deg et mer presist estimat for å anslå energibruket.

For ferdigstilte prosjekter kan vi vurdere styringer og settpunkter for å gi forslag til ytterligere energibesparelser.

Bistand i regulerings- og tidligfasearbeid

I reguleringsarbeid er det nødvendig å ta hensyn til om ditt eller naboens bygg vil redusere tilgang til dagslys for eksisterende bygg. Det er utfordrende å vurdere om man tilfredsstiller krav til dagslys i TEK, når prosjekter er i tidligfase når verken rom eller endelig fasadeløsning er kjent, men gjennom mange års erfaring og arbeid med dette feltet så har vi rett kunnskap og hjelp til ditt prosjekt.

Solavskjerming og inneklima boligbygg

Tidlig i alle prosjektfaser bør det utføres analyser for solutsatte fasader. Mer kunnskap om risiko for overtemperatur som følge av solinnstråling kan koste utbygger dyrt dersom det viser seg at man er nødt til å installere solavskjerming etter bygget er ferdig oppført.

Ved å utføre analyser for solinnstråling på fasader kan vi foreslå tiltak som reduserer solinnstråling. Utbygger eller entreprenør får et omfang som kan prises inn.

Inneklima yrkes- og boligbygg

Termisk inneklima er avgjørende for komforten enten i boenheter eller yrkesbygg, Ved å bruke avanserte analysemetoder kan vi vurdere ulike tekniske løsninger, driftsstrategi og styring av komponenter. Vår rådgivning vil kunne være med å redusere forventet misnøye blant leietakere eller boligkjøpere.

Dagslys i boligbygg

Dagslystilgang i boligbygg er viktig for å skape trivsel i egen boenhet. Avskjerming fra nabobygg som følge av fortetning i byer redusere tilgangen til fri utsikt.

Marini Consulting har utviklet egen analyse og vil bistå å sikre at ditt prosjekt er i henhold til gjeldende regler for TEK og BREEAM.

Dagslys i yrkesbygg

Naturlig dagslys påvirker trivsel og psykososial helse. Ved å ha god tilgang til naturlig dagslys øker arbeidsproduktiviteten til bedriftens ansatte samtidig som trivselen blir bedre. Det er også vist at dagslys gjør at sykehuspasienter føler seg fortere friske og elever/studenter lærer raskere.

Marini Consulting utfører avanserte analyser og vil bistå å sikre at ditt prosjekt er i henhold til gjeldende regler for TEK, Miljømerket Svanen og BREEAM-NOR.