Oppføringer av

Frysjaparken, felt B (Stilla)

Marini Consulting bistår Veidekke entreprenør i det som hittil er vårt største oppdrag. Vi arbeider på Felt B, også omtalt som Stilla på OBOS sine sider, det tredje og desidert største feltet av fire på grensen til Maridalen nord i Oslo. Prosjektet består av felt B1 og B2, totalt 32 250 m2 og over 300 […]

Furuset senter S1

For FM Haaland AS bistår vi med simuleringer og dokumentasjon av dagslys (Hea 01) og termisk inneklima (Hea 03) ved nytt bydelshus på Furuset i Oslo. Ekstra utfording er krav til poeng på begge fagfelt innen BREEAM-NOR. Særlig utfordrende med første etasje som skal åpne seg for publiuk og brukere med ekstra store vindusflater og […]

Reguleringsarbeid

Sammen med AMB Arkitekter har vi bistått med simuleringer i forbindelse med reguleringsarbeid. Bildene viser i rekkefølge: tilgang på sollys på felles uteområder, (kvelds)sol på fasader og tilgang til dagslys på fasader ved bruk av VSC.

1 års drift og en spennende høst i møte

1 oktober var det 1 år siden oppstart. Til tross for Covid-19 og et spesielt siste halvår, så har det gått overraskende bra. Det har til tider blitt mye å gjøre for en småbarnsfar, selv med godt samarbeid med siv.ing FM Haaland AS. Det var derfor veldig gledelig å få med Ole Marius på laget […]

Oppgradert simuleringskapasitet

En fordel med å ikke være en del av et større selskap med faste innkjøpsavtaler, er å kunne kjøpe akkurat det utstyret man trenger og sette sammen en perfekt maskin for simuleringer. I januar ble høstens selvbygde stasjonære maskin oppgradert til nyeste 16 kjerner / 32 threads fra AMD, Ryzen 3950x. Fordeler? Hastigheten øker med […]

Hedmarksgata 13-15

For totalentreprenør BundeBygg bistår vi med dagslys, energi, inneklima/solavskjerming og bygningsfysikk i dette skisse-/forprosjektet ved Jordal i Oslo. I samarbeid med F.M.Haaland AS.